wtu002139, Cacaliopsis nardosmia
© 2004 Ben Legler