wtu002141, Cacaliopsis nardosmia
© 2004 Ben Legler