wtu010808, Dysphania ambrosioides
© 2005 Ben Legler