wtu020154, Cacaliopsis nardosmia
© 2009 Julie Kane