wtu020155, Cacaliopsis nardosmia
© 2009 Julie Kane