wtu020875, Cacaliopsis nardosmia
© 2008 G. D. Carr