wtu020877, Cacaliopsis nardosmia
© 2004 M. A. Carr