wtu026956, Cacaliopsis nardosmia
© 2007 Rod Gilbert