wtu026960, Cacaliopsis nardosmia
© 2007 Rod Gilbert