wtu028761, Cacaliopsis nardosmia
© 2009 G. D. Carr