wtu034432, Cacaliopsis nardosmia
© 2011 Julie Kane