wtu034433, Cacaliopsis nardosmia
© 2011 Julie Kane