wtu035960, Ipomopsis aggregata
© 2010 Harry Thomas