wtu035977, Micranthes nidifica
© 2009 Harry Thomas