wtu042684, Cacaliopsis nardosmia
© 2012 G. D. Carr