wtu044065, Cacaliopsis nardosmia
© 2013 Don Jacobson