wtu046250, Douglasia laevigata
© 2014 Don Jacobson