wtu046263, Erythronium grandiflorum
© 2014 Don Jacobson