wtu046334, Smelowskia americana
© 2014 Don Jacobson