wtu056938, Rhodiola integrifolia
© 2016 Don Jacobson