wtu056946, Smelowskia americana
© 2016 Don Jacobson