wtu056947, Smelowskia americana
© 2016 Don Jacobson