Browse photos by Don Jacobson:
Amelanchier
Dasiphora
Dasiphora fruticosa – 3 photos
Geum
Geum triflorum – 1 photo
Luetkea
Luetkea pectinata – 2 photos
Potentilla
Purshia
Purshia tridentata – 1 photo
Rosa
Rosa nutkana – 1 photo
Rosa woodsii – 1 photo
Rubus
Rubus lasiococcus – 2 photos
Sibbaldia
Sorbus
Sorbus sitchensis – 1 photo
Spiraea
Spiraea splendens – 1 photo