Browse photos by Don Jacobson:
Phacelia
Phacelia linearis – 1 photo