Browse photos:
Tiarella trifoliata var. unifoliata: