Browse photos by family:
Antirrhinum
Antirrhinum majus – 1 photo
Bacopa
Bacopa rotundifolia – 2 photos
Callitriche
Callitriche palustris – 23 photos
Callitriche stagnalis – 28 photos
Chaenorhinum
Chaenorhinum minus – 29 photos
Collinsia
Collinsia grandiflora – 35 photos
Collinsia parviflora – 60 photos
Collinsia rattanii – 13 photos
Cymbalaria
Cymbalaria muralis – 9 photos
Digitalis
Digitalis purpurea – 25 photos
Gratiola
Gratiola ebracteata – 15 photos
Gratiola neglecta – 14 photos
Hippuris
Hippuris montana – 7 photos
Hippuris vulgaris – 27 photos
Kickxia
Kickxia elatine – 1 photo
Linaria
Linaria dalmatica – 30 photos
Linaria purpurea – 12 photos
Linaria vulgaris – 29 photos
Misopates
Misopates orontium – 13 photos
Nothochelone
Nothochelone nemorosa – 40 photos
Nuttallanthus
Nuttallanthus texanus – 16 photos
Penstemon
Penstemon acuminatus – 15 photos
Penstemon barrettiae – 28 photos
Penstemon confertus – 44 photos
Penstemon davidsonii – 18 photos
Penstemon deustus – 1 photo
Penstemon ellipticus – 14 photos
Penstemon euglaucus – 9 photos
Penstemon fruticosus – 21 photos
Penstemon gairdneri – 8 photos
Penstemon hesperius – 18 photos
Penstemon humilis – 5 photos
Penstemon ovatus – 18 photos
Penstemon palmeri – 16 photos
Penstemon procerus – 22 photos
Penstemon pruinosus – 35 photos
Penstemon rupicola – 61 photos
Penstemon rydbergii – 3 photos
Penstemon serrulatus – 54 photos
Penstemon speciosus – 46 photos
Penstemon triphyllus – 12 photos
Penstemon venustus – 38 photos
Penstemon wilcoxii – 28 photos
Plantago
Plantago arenaria – 17 photos
Plantago coronopus – 10 photos
Plantago elongata – 20 photos
Plantago lanceolata – 27 photos
Plantago macrocarpa – 3 photos
Plantago major – 15 photos
Plantago maritima – 11 photos
Plantago patagonica – 23 photos
Plantago subnuda – 7 photos
Synthyris
Synthyris lanuginosa – 11 photos
Synthyris missurica – 16 photos
Synthyris pinnatifida – 13 photos
Synthyris reniformis – 18 photos
Synthyris rubra – 14 photos
Synthyris schizantha – 11 photos
Tonella
Tonella floribunda – 17 photos
Tonella tenella – 14 photos
Veronica
Veronica americana – 43 photos
Veronica arvensis – 17 photos
Veronica catenata – 35 photos
Veronica chamaedrys – 6 photos
Veronica cusickii – 39 photos
Veronica filiformis – 8 photos
Veronica hederifolia – 17 photos
Veronica officinalis – 26 photos
Veronica peregrina – 6 photos
Veronica persica – 21 photos
Veronica scutellata – 13 photos
Veronica wormskjoldii – 37 photos