Browse photos by family:
Potamogeton
Potamogeton crispus – 22 photos
Potamogeton epihydrus – 19 photos
Potamogeton foliosus – 13 photos
Potamogeton natans – 13 photos
Potamogeton nodosus – 12 photos
Stuckenia
Stuckenia pectinata – 17 photos
Zannichellia