Browse photos by Phelps Freeborn:
Allium
Allium acuminatum – 2 photos
Allium campanulatum – 7 photos
Allium nevii – 3 photos