Browse photos by J. William Thompson:
Antennaria
Arnica
Arnica nevadensis – 4 photos
Cirsium
Cirsium foliosum – 2 photos
Crepis
Crepis acuminata – 3 photos
Crepis occidentalis – 2 photos
Erigeron
Erigeron aliceae – 2 photos
Erigeron leibergii – 1 photo
Inula
Inula helenium – 1 photo
Iva
Iva axillaris – 1 photo
Jacobaea
Jacobaea vulgaris – 2 photos
Packera
Packera cana – 2 photos
Packera pseudaurea – 1 photo
Rudbeckia
Rudbeckia hirta – 5 photos
Sonchus
Sonchus oleraceus – 1 photo
Symphyotrichum
Tetradymia
Townsendia
Townsendia florifer – 4 photos
Tragopogon
Tragopogon dubius – 1 photo
Tussilago
Tussilago farfara – 4 photos
Xanthium
Xanthium strumarium – 2 photos