Browse photos by Rod Gilbert:
Achillea
Agoseris
Agoseris aurantiaca – 2 photos
Ambrosia
Anaphalis
Anisocarpus
Antennaria
Antennaria dimorpha – 2 photos
Antennaria neglecta – 2 photos
Arnica
Arnica cordifolia – 1 photo
Arnica fulgens – 4 photos
Arnica parryi – 3 photos
Artemisia
Balsamorhiza
Cacaliopsis
Cirsium
Cirsium edule – 3 photos
Crepis
Crepis occidentalis – 2 photos
Crocidium
Eatonella
Eatonella nivea – 3 photos
Erigeron
Erigeron aureus – 2 photos
Erigeron basalticus – 3 photos
Erigeron flettii – 3 photos
Erigeron linearis – 1 photo
Erigeron speciosus – 4 photos
Erigeron strigosus – 4 photos
Eriophyllum
Eriophyllum lanatum – 2 photos
Eucephalus
Gaillardia
Gaillardia aristata – 2 photos
Gamochaeta
Gamochaeta ustulata – 2 photos
Grindelia
Helianthella
Helianthus
Hieracium
Hieracium scouleri – 3 photos
Hieracium triste – 1 photo
Hymenopappus
Lagophylla
Madia
Madia glomerata – 1 photo
Microseris
Nabalus
Nabalus alatus – 3 photos
Nothocalais
Onopordum
Onopordum acanthium – 9 photos
Packera
Packera flettii – 1 photo
Packera macounii – 6 photos
Packera pseudaurea – 6 photos
Petasites
Petasites frigidus – 5 photos
Psilocarphus
Rudbeckia
Saussurea
Senecio
Senecio lugens – 4 photos
Sericocarpus
Solidago
Solidago spathulata – 2 photos
Stephanomeria
Symphyotrichum
Tonestus
Tonestus lyallii – 3 photos
Tussilago
Tussilago farfara – 3 photos
Wyethia