Browse photos by Wayne C. Weber:
Artemisia
Artemisia tilesii – 1 photo
Bidens
Bidens amplissima – 5 photos
Centaurea
Lygodesmia
Lygodesmia juncea – 3 photos