Browse photos by Kathleen Dobson:
Clavaria
Clavaria fumosa – 2 photos