Browse photos by Crow Vecchio:
Allotropa
Allotropa virgata – 1 photo
Gaultheria
Hemitomes
Hemitomes congestum – 2 photos
Kalmia
Kalmia microphylla – 1 photo