Browse photos by Crow Vecchio:
Lewisia
Lewisia triphylla – 1 photo