Browse photos by Paul Slichter:
Claytonia
Claytonia rubra – 1 photo
Claytonia sibirica – 5 photos
Claytonia umbellata – 3 photos
Lewisia
Montia
Montia dichotoma – 1 photo
Montia linearis – 1 photo