Browse photos by M. R. Smith:
Oxalis
Oxalis oregana – 1 photo