Browse photos by Rod Gilbert:
Oxalis
Oxalis oregana – 2 photos
Oxalis trilliifolia – 2 photos