Browse photos by Kathleen Dobson:
Pluteus
Pluteus romellii – 1 photo