Browse photos by Craig Althen:
Achnatherum
Agropyron
Agropyron cristatum – 3 photos
Agrostis
Agrostis exarata – 3 photos
Agrostis scabra – 3 photos
Agrostis variabilis – 3 photos
Alopecurus
Alopecurus aequalis – 2 photos
Anthoxanthum
Avena
Avena fatua – 2 photos
Bouteloua
Bromus
Bromus commutatus – 4 photos
Bromus inermis – 10 photos
Bromus japonicus – 1 photo
Bromus tectorum – 2 photos
Bromus vulgaris – 3 photos
Calamagrostis
Dactylis
Dactylis glomerata – 2 photos
Danthonia
Danthonia spicata – 5 photos
Deschampsia
Elymus
Elymus canadensis – 4 photos
Elymus elymoides – 3 photos
Elymus glaucus – 4 photos
Elymus repens – 3 photos
Festuca
Festuca campestris – 4 photos
Festuca idahoensis – 2 photos
Glyceria
Glyceria elata – 2 photos
Glyceria grandis – 2 photos
Glyceria striata – 3 photos
Hesperostipa
Hesperostipa comata – 2 photos
Hierochloe
Hierochloe odorata – 4 photos
Hordeum
Hordeum jubatum – 3 photos
Koeleria
Koeleria macrantha – 4 photos
Leymus
Leymus cinereus – 3 photos
Lolium
Lolium multiflorum – 4 photos
Lolium perenne – 2 photos
Melica
Melica subulata – 2 photos
Oryzopsis
Phalaris
Phleum
Phleum alpinum – 3 photos
Phleum pratense – 1 photo
Phragmites
Artemisia ruthiae – 1 photo
Poa
Poa alpina – 1 photo
Poa bulbosa – 4 photos
Poa compressa – 2 photos
Poa pratensis – 3 photos
Poa secunda – 5 photos
Pseudoroegneria
Schedonorus
Setaria
Setaria viridis – 4 photos
Thinopyrum
Triticum
Triticum aestivum – 3 photos
Vulpia
Vulpia octoflora – 4 photos