Browse photos by Paul Slichter:
Boykinia
Boykinia intermedia – 7 photos
Cascadia
Cascadia nuttallii – 7 photos
Elmera
Elmera racemosa – 6 photos
Heuchera
Heuchera chlorantha – 2 photos
Lithophragma
Micranthes
Saxifraga
Saxifraga cespitosa – 9 photos
Tellima
Tellima grandiflora – 3 photos
Tiarella