Browse photos by Tim Hagan:
Elmera
Elmera racemosa – 1 photo
Hemieva
Leptarrhena
Lithophragma
Micranthes
Micranthes apetala – 1 photo
Micranthes tolmiei – 1 photo
Ozomelis
Ozomelis trifida – 1 photo
Pectiantia
Saxifraga
Tellima
Tiarella
Tolmiea
Tolmiea menziesii – 1 photo