Browse photos by Bud Kovalchik:
Oxalis
Oxalis oregana – 1 photo