Browse photos by Craig Althen:
Brewerimitella
Hemieva
Heuchera
Leptarrhena
Lithophragma
Micranthes
Micranthes lyallii – 5 photos
Mitella
Mitella nuda – 1 photo
Ozomelis
Ozomelis trifida – 5 photos
Pectiantia
Saxifraga
Tellima
Tellima grandiflora – 4 photos
Tiarella
Tolmiea
Tolmiea menziesii – 2 photos