Browse photos by Dana Visalli:
Eriogonum
Eriogonum elatum – 4 photos
Eriogonum strictum – 1 photo
Eriogonum thymoides – 2 photos
Oxyria
Oxyria digyna – 1 photo
Persicaria
Persicaria amphibia – 2 photos
Polygonum
Polygonum austiniae – 2 photos
Rumex
Rumex acetosella – 1 photo
Rumex venosus – 3 photos