Browse photos by Etsuko Reistroffer:
Amaranthus
Amaranthus albus – 5 photos
Amaranthus powellii – 2 photos
Dysphania