Browse photos by Fred Weinmann:
Abronia
Abronia latifolia – 1 photo