Browse photos by J. William Thompson:
Fallopia
Polygonum