Browse photos by Jim Riley:
Elmera
Elmera racemosa – 1 photo
Hemieva
Heuchera
Heuchera cylindrica – 2 photos
Heuchera glabra – 1 photo
Leptarrhena
Lithophragma
Micranthes
Micranthes tolmiei – 1 photo
Mitellastra
Ozomelis
Ozomelis trifida – 1 photo
Pectiantia
Saxifraga
Suksdorfia
Tellima
Tiarella
Tolmiea
Tolmiea menziesii – 1 photo