Browse photos by Kathleen Sayce:
Euphorbia
Euphorbia lathyris – 2 photos