Browse photos by Krzysztof Golik:
Armeria
Armeria arenaria – 1 photo